Amdanom / About

Ynglyn â Pharamaethu Cymru

myfyrwyr diplomaRhwydwaith strategol y Gymdeithas Paramaethu yng Nghymru ydyn ni. Mae Grwp Cydlynu Cymru yn cydlynu ein gwaith gyda chefnogaeth staff yn swyddfa'r Gymdeithas Paramaethu yn Leeds. Dechreuodd Paramaethu Cymru ym mis Mehefin 2010 ac mae'n gweithio i greu rhwydwaith paramaethu yng Nghymru sy'n fywiog, amrywiol a chynhwysol.

Aelodau'r grwp cydlynu yw: Marit Parker (De Cymru), Jane Powell (Aberystwyth), Angie Polkey (Swyddffynnon, Ceredigion), Peter Stopp (Sir Gaerfyrddin) ac Andy Goldring (Leeds).

Fel rhan o'r Gymdeithas Paramaethu, mae Paramaethu Cymru yn gwmni gyda statws elusennol.

Gallwch ddarganfod mwy am y Gymdeithas Paramaethu yma: www.permaculture.org.uk/about.

About Paramaethu Cymru

We are the strategic network of the Permaculture Association in Wales. We are coordinated by the Welsh Coordinating Group and supported by staff at the Permaculture Association's office in Leeds. Paramaethu Cymru started in June 2010 and is working to support the development of a vibrant, diverse and inclusive permaculture network in Wales.

Members of the Wales Coordinating Group are: Marit Parker (South Wales), Jane Powell (Aberystwyth), Angie Polkey (Swyddffynnon, Ceredigion), Peter Stopp (Carmarthenshire) and Andy Goldring (Leeds).

As part of the Permaculture Association, Paramaethu Cymru is a company with charitable status.

You can find out more about the Permaculture Association here www.permaculture.org.uk/about.