Cyfarfod Paramaethu Cymru 2017

Tocynnau ar werth nawr ar gyfer Cyfarfod Blynyddol Paramaethu Cymru!

 

Y thema eleni yw 'Cynyddu'r Ymyl' a bydd y cydgyfarfod yma'n cynnwys cyflwyniadau gan y "Landworkers' Alliance" ac adain Brydeinig Via Campesina (undeb rhyngwladol ffermwyr gwerinol) a Chyswllt Ffermio: rhaglen wedi'i noddi gan Lywodraeth Cymru i gefnogi ffermydd bychain.

Yn yr oes sydd ohoni mae'n fwy pwysig nag erioed i uno ar draws rhwydweithiau er mwyn gweithredu'n ystyrlon ac effeithiol i greu dewis amgen i brynwriaeth ddinistriol cymdeithas ddiwydiannol. Mae'r cydgyfarfod eleni'n cynnig cyfle i gysylltu â chynrychiolwyr rhaglenni'r llywodraeth sy'n bodoli eisoes yn ogystal â'r rhai sydd ar flaen y gad yn yr ymdrech dros hawliau tir a digwyddiad gwleidyddol. Dewch i ymuno yn yr ymdrech - mae'n amser camu ymlaen!

Yn ogystal â hynny mae gennym weithdai wedi'u cadarnhau ar gyfer cyfathrebu di-drais, gan gynnig i ni'r adnoddau i greu mudiad gyda'n gilydd yn effeithiol; cadw gwenyn; ymweithio a chadw bwyd; gwreiddiedigrwydd a dad-drefedigaethu Paramaethu yng Nghymru; chwilota gwrychoedd a mwy...

Cynhelir y cydgyfarfod yn Nhyddyn Teg, prosiect deinamig newydd a sefydlwyd yn 2015 sy'n cynnwys amaethyddiaeth a gefnogir yn gymunedol, arloesedd technegol a thechnoleg briodol, technegau arloesol ar gyfer ffermio cynaliadwy ac allgymorth paramaethu rhyngwladol. Er bod y prosiect yn dal yn y broses o ddatblygu bydd digonedd i'w weld ac i ddysgu a bydd criw Tyddyn Teg yn cynnal teithiau tywys a chyflwyniadau yn manylu ar eu gweledigaeth ar gyfer dyfodol eu tir a'u prosiect.

Yn ogystal â hyn mae'r rhaglen adloniant yn datblygu'n hwylus gyda cherddoriaeth acwstig ac adrodd straeon ar y nos Wener a pharti ysgubor a phryd 'Dewch â-a-Rhannwch' gyda chymuned Tyddyn Teg ar y Nos Sadwrn, gyda pherfformiadau cerddoriaeth fyw gan y band gwerin Llydewig Mouton a'n meistri anrhefn ein hunain- yr Hot Dawg Assassins...ac mae'r rhaglen yn dal i dyfu! Byddwn yn gweini bwyd figan o lysiau cynnyrch cartref Tyddyn Teg wedi'i baratoi gan y criw
hynod dalentog Compass Cafe - arlwywyr gŵyl o'r radd flaenaf, gyda phryd 'Dewch â- a- Rhannwch' ar y nos Sadwrn, dewch â chyfraniad os gwelwch yn dda!

Mae gan ein fferm 31 erw leoedd helaeth ar gyfer gwersylla a digonedd o guddfannau os bydd y cynnwrf yn ormodol...gallwch weld mynyddoedd Eryri ar y gorwel gyda'r olygfa'n ymestyn yn ysblennydd a dyrchafol. Os nad ydych yn teimlo'r awydd i wersylla mae dewis eang o fusnesau Gwely a Brecwast a hosteli ar draws yr ardal yn y trefi a phentrefi cyfagos megis Llanrug, Llanberis a Chaernarfon. Mae'r ffyrdd o'r de yn brydferth os yn droellog ac mae'r daith i fyny'n siŵr o fod yn antur!
Rydym yn gosod terfyn o 80 ar y niferoedd fydd yn mynychu felly prynwch eich tocyn nawr os nad ydych eisiau colli allan!

£50 yn cynnwys pob dim, gyda thâl ychwanegol o £5 am safle gwersylla - dyna fargen!

Dydd Gwener Mehefin 16eg ar ôl 4.30 tan ddydd Sul Mehefin 18fed

Archebwch yma

Article file

PDF icon Translation Cyfarfod Blynyddol Paramaethu Cymru - final version.pdf