National Gathering 2018 Paramaethu Cymru

Our 2018 Summer Gathering is in the middle of Wales at Ashfields Community Enterprise, Llandrindod Wells.

Great workshops, great venue, great camping and great food – not to mention, great company. Hosted by the permaculture team at Trawsnewid Llandrindod Transition.

This year we will include something different with a Forest School programme for children and young people so you can choose to bring your family.

For more details - see the attached draft programme below.

How to get there

The Llandrindod Wells stop on the Heart of Wales line is half an hour's walk from Ashfield or the T4 Cardiff bus goes from the train station and drives by the end of our lane (ask for Ashfield as a request stop), see: www.traveline.cymru for more information on buses and trains.

Please note: Ashfield's rules are that no dogs (other than Guide Dogs) are permitted on the site.

 

Draft programme

A draft of the programme is available here.

 

Book your place

 
Early Bird discounts are available until 20 May.

 

Book your place here.

 


Yng Nghanolbarth Cymru ger Llandrindod yw'r Gyfarfod Genedlaethol Baramaethu eleni. Gyda gweithdai gwych, lleoliad gwych, gwersyllfa gwych a bwyd gwych -  heb son am y cwmni gwych!  Wedi'i cynnal gan dîm Paramaethu Transnewid Llandrindod.

Eleni rydym yn gobeithio cynnwys rhywbeth gwahanol gyda rhaglen Ysgol Goedwig ar gyfer y plant a phobl ifanc, felly gallwch dewis dod â'ch teulu

Mae stop Llandrindod ar linell Calon Cymru hanner awr o gerdded o Ashfield neu mae'r bws Caerdydd T4 yn mynd o'r orsaf drenau ac yn gyrru erbyn diwedd ein lôn (gofynnwch am Ashfield fel stop cais), gweler: www.traveline.cymru am fwy o wybodaeth ar fysiau a threnau.

Mae gostyngiadau "Adar Cynnar" ar gael tan Fai 20fed.

Sylwer: Rheolau Ashfield yw na chaniateir cŵn (heblaw Cwn Tywys) ar y safle.

Mwy o wybodaeth i'w dilyn yn fuan...

 

Archebwch yma