Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

putting pizza into a clay oven

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol (gweler Map)
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler Map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

How to get involved

apple pressingPermaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group (see Map)
 • Visit a project (see Map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site
Activity Activity Desciption Date Location:
Cyfarfod Paramaethu Cymru National Gathering 2017

The national gathering!

16/06/2017 - 4:30pm
18/06/2017 - 4:00pm
LL55 3PS Caernarfon