Geiriau a geirfa Gymraeg

ENGLISH WELSH
Permaculture Paramaethu
Design (Noun) cynllun, dyluniad
Design (verb) cynllunio, llunio, darlunio
Research ymchwil
Survey (N) arolwg 
Survey (V) arolygu
Analysis dadansoddiad
Assessment asesiad
Maintenance cynhaliaeth, cynnal
Tweak addasu, cywiro, cymhwyso
Stacking pentyrru, stacio
Observation gwylio, gwyliadwraeth
Feedback atborth, atborthiant, adwaith
Mulch (N) gwellt, tomwellt
Mulch (V) taenu gwellt ar ...
Yield cnwd, cynnyrch
Guild urdd, gild
Niche cilfach,  lle cymwys/arbennig
Orchard perllan
Earth care gofalu am y ddaear
People care gofalu am bobl
Fair shares cyfrannau teg
Nutrient cycle cylchred maetholion
Swale pant
Contour cyfuchlin
Slope llethr
pattern patrwm
Edge ymyl(ion), terfyn(au)
Edge-Zone cyffindir
Frost pocket pant rhew
Windbreak atalfa wynt
Permeable athraidd, hydraidd
Till, plough troi, aredig
Keyline ???
Keypoint ???
CSA ???
Community Supported Agriculture Amaethyddiaeth gymdeithasol
Companion planting gosod planhigion mewn cysylltiad
Polyculture plannu cymysg
Zone parth
sector sector
Needs anghenion
Resources adnoddau
Forest garden perllan aml-haen
Raised bed gwely wedi ei osod, ?cyforwely?
Aspect cyfeiriad wynebu