Fferm Tŷ Maenwr

Fferm Ty Maenwr, a 45acre holding in the South Wales valleys, uses permaculture principles to explore ways of increasing diversity and sustainability

Mae Fferm Ty Maenwr, 45 erw yn y Cymmoedd, yn defnyddio egwyddorau paramaethu i archwilio ffyrdd o gynyddu amrywiaeth a chynaliadwyedd

Fferm Ty Maenwr, a 45acre holding in the South Wales valleys, uses permaculture principles to explore ways of increasing diversity and sustainability

(English below)Roedd y fferm yn cael ei phori gymaint am tua ugain blwyddyn.Gyda rheolaeth newydd rŵan, mae gwaith yn dechrau i adfer hen waliau a gwrychoedd ac i blannu cysgodi a pherllannau, gan ddefnyddio gwybodaeth draddodiadol o Gymru ei gyfuno gyda syniadau cyfoes am amaethyddiaeth gynaliadwy.

Er enghraifft, y cynllun yw sefydlu ardal sylweddol o Ffridd, y gyfundrefn amaeth-goedwigaeth a ddefnyddir mewn llawer o rannau o Gymru cyn cymorthdaliadau.Croeso i wirfoddolwyr!The farm has been grazed heavily for many years as one large field.Now under new management, work is starting to reinstate the old walls and hedges, add shelter belts and orchards, using traditional knowledge from across Wales and combining it with current ideas about sustainable agriculture.For example, the plan is to establish a substantial area of Ffridd, the agroforestry system used prior to subsidies in many parts of Wales.

Experiments are also beginning with biochar and with re-establishing “Ffosau dyfru”, slightly off-contour irrigation channels, from the many springs and streams.This Autumn, as well as replacing fences so the hedges, shelter belts and orchards are protected, a local specialist is keen to establish habitats for amphibians and reptiles across the farm, digging ponds with hugulkutur beds and muck heaps positioned nearby.Volunteers welcome!

Project start date: 
January, 2000

please email to arrange

Penybont ar Ogwr / Bridgend CF31 1BN
United Kingdom
GB