Rhoi / Donate

Cefnogi'r Gymdeithas Paramaethu

Bydd eich rhodd yn helpu'r Gymdeithas i barhau â'i waith a chyrraedd â mwy o bobl. Mae llawer o ffyrdd i wneud hyn - trwy roi'n rheolaidd neu rodd arbennig.

Os am gyfrannu at waith Paramaethu Cymru yn benodol, cysylltwch â'r Swyddfa.

Cliciwch yma i wneud rhodd.

Supporting the Permaculture Association

Your donation will help the Association continue its work and reach more people. There are lots of ways to do this - both regular giving and one-off contributions.

If you want to make a donation specifically for the work of Permaculture Wales please contact the office.

Click here to make a donation.