Ymaelodi / Join

Ymaelodi â'r Gymdeithas

Os ydych yn ymaelodi â'r Gymdeithas Paramaethu a rydych chi'n byw yng Nghymru, fe ddewch yn aelod Paramaethu Cymru hefyd yn otomatig.

Mae nifer o fuddion i aelodau, gan gynnwys gostyngiadau ar ddigwyddiadau, cyngor a chefnogaeth, cylchlythyr bob tri mis, cyfle i hysbysebu cyrsiau, digwyddiadau a gwybodaeth ar y wefan, a mynediad i system Diploma mwya'r byd.

Mae'ch ffi aelodaeth hefyd yn helpu i sicrhau y byddwn ni'r cyrraedd miloedd o bobl trwy digwyddiadau a phrosiectau ym Mhrydain ac ar draws y byd.

Mwy o wybodaeth a ffurflen ar-lein yma: www.permaculture.org.uk/join.

Becoming a member of the Association

If you join the Permaculture Association and live in Wales, you automatically become a member of Permaculture Wales too.

There are a range of member benefits, including discounts on events, advice and support, a quarterly newsletter, access to post courses, events and information on the website, and access to the world's biggest Diploma system.

Your membership fee also helps to ensure that we can reach many thousands of people through events and projects in Britain and around the world.

More information and online joining form here: www.permaculture.org.uk/join.