Ymuno / get involved

Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

Yn eisiau: Gwirfoddolwyr wefan

Mae gennym dîm bach o wirfoddolwyr sy’n edrych ar ôl gwefan Paramaethu Cymru .

Oes gennych awr neu ddau bob mis i helpu’r criw? Byddem yn ddiolchgar iawn! Mae’r gwaith yn cynnwys llwytho newyddion, digwyddiadau ac erthyglau i fyny i’r wefan.

Mae angen rhywfaint o allu yn y Gymraeg.  

Mae system rheoli cynnwys y safle yn eithaf syml ei defnyddio ond bydd rywfaint o brofiad yn dda.

Ddylai gwirfoddolwyr bod yn aelodau’r Gymdeithas Paramaethu Prydain.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â [email protected]

 

How to get involved

apple pressing

Permaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group
 • Visit a project (see this map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site

Web volunteers needed !

We have a small team of volunteers in Wales who help to manage the Paramaethu Cymru website.

If you could spare an hour or two every month to help with this task we would be grateful for any assistance uploading news, pictures, projects and events.

Some ability with written Welsh is required.

Experience of web layout would be useful – the site uses a content management system so is fairly straightforward.

Volunteers should preferably be members of the Permaculture Association UK.

If you are interested in this please contact [email protected]

Activity Description Dates Location
Permaculture in Practice Internship - Natural Park Spain
01/10/2021
31/10/2021
Sadernes
Sales de Llierca
Spain
ES
Can Lliure Girona
Spain
Girona ES
Permaculture in Practice Internship - Natural Park Spain
01/10/2021
31/10/2021
Sadernes
Sales de Llierca
Spain
ES
Can Lliure Girona
Spain
Girona ES
Permaculture Design Course
28/08/2021 to 10/09/2021
The Park
FOR IV36 3TZ
United Kingdom
FOR GB
Findhorn College
The Park ecovillage
Forres IV363TZ
United Kingdom
GB
PDC - Natural Park Spain - 575 euro
13/08/2021
27/08/2021
Sadernes
Sales de Llierca
Spain
ES
Can Lliure Sadernes, Girona
Spain
Girona ES
PDC - Natural Park Spain - 575 euro
13/08/2021
27/08/2021
Sadernes
Sales de Llierca
Spain
ES
Can Lliure Sadernes, Girona
Spain
Girona ES
PDC - Natural Park Spain - 575euro
11/06/2021
25/06/2021
Sadernes
Sales de Llierca
Spain
ES
Can Lliure Girona
Spain
Girona ES
PDC - Natural Park Spain - 575euro
11/06/2021
25/06/2021
Sadernes
Sales de Llierca
Spain
ES
Can Lliure Girona
Spain
Girona ES
Phase 1 Habitat Survey
09/06/2021 to 10/06/2021
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Denmark Farm
Bettws Bledrws, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Permaculture in Practice Internship - Natural Park Spain
01/04/2021
30/04/2021
Sadernes
Sales de Llierca
Spain
ES
Can Lliure Girona
Spain
Girona ES
Full 12 week Permaculture Design Course
22/04/2021 to 15/07/2021
20/04/2021 to 13/07/2021
Church Gate, The Plain, Whiteshill
Stroud, Gloucestershire GL6 6AB
United Kingdom
Gloucestershire GB
Tin Bath House Stroud
United Kingdom
GB
Full 12 week Permaculture Design Course
22/04/2021 to 15/07/2021
20/04/2021 to 13/07/2021
Church Gate, The Plain, Whiteshill
Stroud, Gloucestershire GL6 6AB
United Kingdom
Gloucestershire GB
Tin Bath House Stroud
United Kingdom
GB
Permaculture in Practice Internship - Natural Park Spain
01/04/2021
30/04/2021
Sadernes
Sales de Llierca
Spain
ES
Can Lliure Girona
Spain
Girona ES
PRI accredited PDC Manchester/Rossendale
13/02/2021 to 15/01/2022
418 Manchester Road
Bury, Lancashire BL9 9NS
United Kingdom
Lancashire GB
Diploma Design Forum
02/11/2020
online
United Kingdom
GB
Medicinal Herbs - Distance Learning Course requiring 20 hours of study approximately
01/11/2020
Managing Events - Distance Learning Short Course Requiring 20 hours of study
01/11/2020
Online fully taught Permaculture Design Certificate Course
30/10/2020 to 27/11/2020
United Kingdom
GB
Children in Permaculture Practitioners Course
28/10/2020 to 16/12/2020
online - teleconference call
United Kingdom
GB
Weave a Rush Hat
23/10/2020 to 24/10/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Denmark Farm
Bettws Bledrws, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Willow Weaving – Lid for Linen / Laundry Basket or Round Basket
22/10/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Denmark Farm
Bettws Bledrws, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB