Ymuno / get involved

Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

Yn eisiau: Gwirfoddolwyr wefan

Mae gennym dîm bach o wirfoddolwyr sy’n edrych ar ôl gwefan Paramaethu Cymru .

Oes gennych awr neu ddau bob mis i helpu’r criw? Byddem yn ddiolchgar iawn! Mae’r gwaith yn cynnwys llwytho newyddion, digwyddiadau ac erthyglau i fyny i’r wefan.

Mae angen rhywfaint o allu yn y Gymraeg.  

Mae system rheoli cynnwys y safle yn eithaf syml ei defnyddio ond bydd rywfaint o brofiad yn dda.

Ddylai gwirfoddolwyr bod yn aelodau’r Gymdeithas Paramaethu Prydain.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â wales@permaculture.org.uk

 

How to get involved

apple pressing

Permaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group
 • Visit a project (see this map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site

Web volunteers needed !

We have a small team of volunteers in Wales who help to manage the Paramaethu Cymru website.

If you could spare an hour or two every month to help with this task we would be grateful for any assistance uploading news, pictures, projects and events.

Some ability with written Welsh is required.

Experience of web layout would be useful – the site uses a content management system so is fairly straightforward.

Volunteers should preferably be members of the Permaculture Association UK.

If you are interested in this please contact wales@permaculture.org.uk

Activity Description Dates Location
Think like a Tree facilitator course
20/11/2020 to 22/11/2020
The Common Melbourne
Derbyshire, Derbyshire DE73 8DH
United Kingdom
Derbyshire GB
Whistlewood Common
The Common Melbourne
Derby, Derbyshire DE73 8DH
United Kingdom
Derbyshire GB
PDC Permaculture Design Course at S.miguel Island - Azores - Portugal February 2020
14/10/2020 to 03/11/2020
Open Day- Apple Day
03/10/2020
03/10/2020
Garden Cottage
The Garden Cottage, Lees Stables, Kelso Road
Coldstream, Berwickshire TD12 4LF
United Kingdom
Berwickshire GB
Grow Your Own – Planting Out – The Winter Greenhouse
03/10/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Open Day- Apple Day
03/10/2020
03/10/2020
Garden Cottage
The Garden Cottage, Lees Stables, Kelso Road
Coldstream, Berwickshire TD12 4LF
United Kingdom
Berwickshire GB
Tree to Frame – Roundwood Timber Framing
21/09/2020 to 25/09/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Think like a Tree - design for health, wellbeing and life
16/09/2020
The Common Melbourne
Derbyshire, Derbyshire DE73 8DH
United Kingdom
Derbyshire GB
Whistlewood Common
The Common Melbourne
Derby, Derbyshire DE73 8DH
United Kingdom
Derbyshire GB
Permaculture Women's Guild Online Permaculture Design Course
01/09/2020
PDC - Natural Park Spain - 400 Euro
08/08/2020
24/08/2020
Sadernes
Sales de Llierca
Spain
ES
Can Lliure , Sadernes , Spain Girona
Spain
Girona ES
Think like a Tree - design for health, wellbeing and life
17/08/2020 to 19/08/2020
The Common Melbourne
Derbyshire, Derbyshire DE73 8DH
United Kingdom
Derbyshire GB
Whistlewood Common
The Common Melbourne
Derby, Derbyshire DE73 8DH
United Kingdom
Derbyshire GB
Permaculture Design Course - PDC
09/08/2020 to 23/08/2020
Ulgueira
Lisbon
Portugal
PT
Terra Alta Permaculture Ulgueira, Sintra, LISBOA
Portugal
LISBOA PT
PDC - Natural Park Spain - 400 Euro
08/08/2020
24/08/2020
Sadernes
Sales de Llierca
Spain
ES
Can Lliure , Sadernes , Spain Girona
Spain
Girona ES
Permaculture Design Course - PDC
19/07/2020 to 02/08/2020
Ulgueira
Lisbon
Portugal
PT
Terra Alta Permaculture Ulgueira , Sintra, LISBOA
Portugal
LISBOA PT
Introduction to Permaculture / Permaculture 1
11/07/2020
13/07/2020
Powys
Machynlleth, SY20 9AZ
United Kingdom
GB
Introduction to Permaculture / Permaculture 1
11/07/2020
13/07/2020
Powys
Machynlleth, SY20 9AZ
United Kingdom
GB
Wildlife of Nature Reserves
10/07/2020 to 12/07/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark FarmConservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Permaculture Design Course
21/04/2020
07/07/2020
69b Splott Road
Cardiff CF24 2BW
United Kingdom
GB
Oasis Centre
Splott Road
Cardiff, Cardiff CF24 2BW
United Kingdom
Cardiff GB
Identifying Grasses, Sedges and Rushes
06/07/2020 to 08/07/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
PDC - Natural Park Spain - 400 Euro
20/06/2020
06/07/2020
Sadernes
Sales de Llierca
Spain
ES
Can Lliure , Sadernes , Spain Girona
Spain
Girona ES
Scything Day Course
05/07/2020
Picklescott
Church Stretton, Shropshire SY6 6NT
United Kingdom
Shropshire GB
karuna
picklescott
church stretton, Shropshire sy66nt
United Kingdom
Shropshire GB