Ymuno / get involved

Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

Yn eisiau: Gwirfoddolwyr wefan

Mae gennym dîm bach o wirfoddolwyr sy’n edrych ar ôl gwefan Paramaethu Cymru .

Oes gennych awr neu ddau bob mis i helpu’r criw? Byddem yn ddiolchgar iawn! Mae’r gwaith yn cynnwys llwytho newyddion, digwyddiadau ac erthyglau i fyny i’r wefan.

Mae angen rhywfaint o allu yn y Gymraeg.  

Mae system rheoli cynnwys y safle yn eithaf syml ei defnyddio ond bydd rywfaint o brofiad yn dda.

Ddylai gwirfoddolwyr bod yn aelodau’r Gymdeithas Paramaethu Prydain.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â [email protected]

 

How to get involved

apple pressing

Permaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group
 • Visit a project (see this map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site

Web volunteers needed !

We have a small team of volunteers in Wales who help to manage the Paramaethu Cymru website.

If you could spare an hour or two every month to help with this task we would be grateful for any assistance uploading news, pictures, projects and events.

Some ability with written Welsh is required.

Experience of web layout would be useful – the site uses a content management system so is fairly straightforward.

Volunteers should preferably be members of the Permaculture Association UK.

If you are interested in this please contact [email protected]

Activity Description Dates Location
BSc Regenerative Food and Farming
13/09/2021
30/06/2023
The Old Postern Dartington
Totnes, Devon TQ9 6EA
United Kingdom
Devon GB
Schumacher College
Dartington
Totnes, Devon TQ13 6EA
United Kingdom
Devon GB
Forest Gardening
21/05/2022 to 22/05/2022
Grafting and Pruning
12/03/2022
(PDC) Permaculture Design Course
19/02/2022 to 12/06/2022
Regenerative Materials & Biotecture Design Certificate Course
21/11/2021
12/12/2021
Ecodemia
United Kingdom
GB
Regenerative Urbanism & De-Urban Design Certificate Course
20/11/2021
11/12/2021
Ecodemia
United Kingdom
GB
Regenerative Materials & Biotecture Design Certificate Course
21/11/2021
12/12/2021
Ecodemia
United Kingdom
GB
Regenerative Urbanism & De-Urban Design Certificate Course
20/11/2021
11/12/2021
Ecodemia
United Kingdom
GB
Humanitarian Design Certificate Course
24/10/2021
14/11/2021
Ecodemia
United Kingdom
GB
1 Month Permaculture Internship
02/08/2021 to 27/08/2021
02/11/2021 to 11/12/2021
Mata Da Rainha
fundao, CASTELO BRANCO 6230-810
Portugal
CASTELO BRANCO PT
keela
United Kingdom
GB
Medicinal Herbs - Distance Learning Course requiring 20 hours of study approximately
01/10/2021
01/11/2021
Managing Events - Distance Learning Short Course Requiring 20 hours of study
01/10/2021
01/11/2021
NEW COURSE FORAGE MANAGEMENT DISTANCE LEARNING START ANY TIME
01/10/2021
01/11/2021
Ecotherapy Self Study Course
01/10/2021
01/11/2021
Ecotherapy Course with Tutor Support - Study by Distance Learning
01/10/2021
01/11/2021
Agronomy IV - Growing Legumes
01/10/2021
01/11/2021
Feeding Animals Self-Study Course
01/10/2021
01/11/2021
Permaculture in Practice Internship - Natural Park Spain
01/10/2021
31/10/2021
Sadernes
Sales de Llierca
Spain
ES
Can Lliure Girona
Spain
Girona ES
A 2-Day Introduction to Permaculture
30/10/2021
31/10/2021
A 2-Day Introduction to Permaculture
30/10/2021
31/10/2021