Ymuno / get involved

Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

Yn eisiau: Gwirfoddolwyr wefan

Mae gennym dîm bach o wirfoddolwyr sy’n edrych ar ôl gwefan Paramaethu Cymru .

Oes gennych awr neu ddau bob mis i helpu’r criw? Byddem yn ddiolchgar iawn! Mae’r gwaith yn cynnwys llwytho newyddion, digwyddiadau ac erthyglau i fyny i’r wefan.

Mae angen rhywfaint o allu yn y Gymraeg.  

Mae system rheoli cynnwys y safle yn eithaf syml ei defnyddio ond bydd rywfaint o brofiad yn dda.

Ddylai gwirfoddolwyr bod yn aelodau’r Gymdeithas Paramaethu Prydain.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â [email protected]

 

How to get involved

apple pressing

Permaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group
 • Visit a project (see this map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site

Web volunteers needed !

We have a small team of volunteers in Wales who help to manage the Paramaethu Cymru website.

If you could spare an hour or two every month to help with this task we would be grateful for any assistance uploading news, pictures, projects and events.

Some ability with written Welsh is required.

Experience of web layout would be useful – the site uses a content management system so is fairly straightforward.

Volunteers should preferably be members of the Permaculture Association UK.

If you are interested in this please contact [email protected]

Activity Description Dates Location
Permaculture Design Certificate Course - Amazon - Peru
03/04/2023
19/04/2023
Permaculture Design Certificate Course - Amazon - Peru
03/04/2023
19/04/2023
PERMACULTURE TEACHER TRAINING WITH JUDE HOBBS & RICO ZOOK IN SPAIN
17/03/2023
25/03/2023
PERMACULTURE TEACHER TRAINING WITH JUDE HOBBS & RICO ZOOK IN SPAIN
17/03/2023
25/03/2023
Permaculture Design Certificate Course - Sri Lanka
22/01/2023
06/02/2023
Permaculture Design Certificate Course - Sri Lanka
22/01/2023
06/02/2023
Regenerative Leadership
30/09/2022 to 02/10/2022
02/12/2022 to 04/12/2022
“Training Permaculture Teachers” Course with Focus on Refugees and Migrants
21/11/2022 to 29/11/2022
Think like a Tree facilitator course
18/11/2022 to 20/11/2022
Compassionate communication/ Non-violent communication
10/10/2022
07/11/2022
PDC Permaculture Design Course - North Portugal - Europe - October 2022 - PLUS Optional 1 month long intensive Design Internship
10/09/2022
17/10/2022
Think like a Forest: How you and your organisation can thrive by learning from nature (intro to regenerative business/organisations)
13/10/2022 to 14/10/2022
14/10/2022
Willow Weaving – Exploration into Square Work
14/10/2022 to 15/10/2022
Think like a Forest: How you and your organisation can thrive by learning from nature (intro to regenerative business/organisations)
13/10/2022 to 14/10/2022
14/10/2022
Willow Weaving – Round Shopper
11/10/2022 to 12/10/2022
Willow Weaving – Small Irish Potato Scib
10/10/2022
Compassionate communication/ Non-violent communication
10/10/2022
07/11/2022
Food Forest & Agroforestry Course
03/10/2022
09/10/2022
Introduction to Permaculture
08/10/2022 to 09/10/2022
An Introduction to Permaculture
04/10/2022 to 05/10/2022