Ymuno / get involved

Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol (gweler Map)
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler Map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

How to get involved

apple pressing

Permaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group (see Map)
 • Visit a project (see Map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site
Activity Description Dates Location
Forest Gardening - An Introduction
06/10/2018 to 07/10/2018
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Ragmans Farm Residential PDC
17/09/2018 to 30/09/2018
Lower Lydbrook
Gloucestershire GL17 9PA
United Kingdom
Gloucestershire GB
Permaculture For Development Workers
12/09/2018 to 16/09/2018
Waterloo Farm
Herefordshire SY8 4JG
United Kingdom
Herefordshire GB
Introduction to Permaculture
04/08/2018 to 05/08/2018
Picklescott
Church Stretton, Shropshire SY6 6NT
United Kingdom
Shropshire GB
Gardening with Wildlife
13/07/2018 to 15/07/2018
Powys
Machynlleth, SY20 9AZ
United Kingdom
GB
Permaculture Design Course (2)
23/03/2018 to 25/03/2018
Furnace , Ceredigion SY20 8TD
United Kingdom
Ceredigion GB
Environmental Impact Assessment
16/03/2018 to 18/03/2018
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Nature Bathing with the Seasons
07/03/2018
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Micro Generation at Home
02/03/2018 to 04/03/2018
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Regenerative Design for Small Farms
24/02/2018 to 25/02/2018
Hermon SA36 0DT
United Kingdom
GB
Coppice, Cawl and Cake
23/02/2018
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Willow Weaving - Make a Cyntell Basket
10/02/2018 to 11/02/2018
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Upcycling Woollen Blankets
28/01/2018
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Build your Own Saw Horse
27/01/2018
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB