Ymuno / get involved

Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

Yn eisiau: Gwirfoddolwyr wefan

Mae gennym dîm bach o wirfoddolwyr sy’n edrych ar ôl gwefan Paramaethu Cymru .

Oes gennych awr neu ddau bob mis i helpu’r criw? Byddem yn ddiolchgar iawn! Mae’r gwaith yn cynnwys llwytho newyddion, digwyddiadau ac erthyglau i fyny i’r wefan.

Mae angen rhywfaint o allu yn y Gymraeg.  

Mae system rheoli cynnwys y safle yn eithaf syml ei defnyddio ond bydd rywfaint o brofiad yn dda.

Ddylai gwirfoddolwyr bod yn aelodau’r Gymdeithas Paramaethu Prydain.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â wales@permaculture.org.uk

 

How to get involved

apple pressing

Permaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group
 • Visit a project (see this map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site

Web volunteers needed !

We have a small team of volunteers in Wales who help to manage the Paramaethu Cymru website.

If you could spare an hour or two every month to help with this task we would be grateful for any assistance uploading news, pictures, projects and events.

Some ability with written Welsh is required.

Experience of web layout would be useful – the site uses a content management system so is fairly straightforward.

Volunteers should preferably be members of the Permaculture Association UK.

If you are interested in this please contact wales@permaculture.org.uk

Activity Description Dates Location
Permaculture Design Course 2019 - Soil Sun Soul at The Tribe Goa
28/10/2019
11/11/2019
Palolem, Goa
India
Goa IN
Permaculture Design Course 2019 - Soil Sun Soul at The Tribe Goa
28/10/2019
11/11/2019
Palolem, Goa
India
Goa IN
PTC Permaculture Teacher Course - S.Miguel Island - Azores - Portugal
17/10/2019
21/10/2019
Reinventing Roots: Creative Connected Community
18/10/2019 to 15/12/2019
tyddyn berth
Gwynedd ll553ps
United Kingdom
Gwynedd GB
PTC Permaculture Teacher Course - S.Miguel Island - Azores - Portugal
17/10/2019
21/10/2019
PFC Permaculture Forest Course - Portugal
10/10/2019
14/10/2019
Introduction to Permaculture / Permaculture 1
12/10/2019
14/10/2019
Powys
Machynlleth, SY20 9AZ
United Kingdom
GB
Introduction to Permaculture / Permaculture 1
12/10/2019
14/10/2019
Powys
Machynlleth, SY20 9AZ
United Kingdom
GB
Construct a Shave Horse
12/10/2019 to 13/10/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
PFC Permaculture Forest Course - Portugal
10/10/2019
14/10/2019
Teachers’ course: Inspiration with natural materials
09/10/2019
Harehope Quarry Frosterley
Bishop Auckland DL13 2SZ
United Kingdom
GB
Apple Picking and Juicing
08/10/2019 to 12/10/2019
Applewood Permaculture Centre Herefordshire SY8 4JG
United Kingdom
Herefordshire GB
October Permaculture Design Course - PDC
06/10/2019 to 20/10/2019
Ulgueira
Lisbon
Portugal
PT
Portugal
PT
Discovering Mosses and Lichens
04/10/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Free PDC, Free Permaculture Design Course
01/09/2019
01/10/2019
Chiang Mai
Thailand
Chiang Mai TH
Managing Events - Distance Learning Short Course Requiring 20 hours of study
01/10/2019
Medicinal Herbs - Distance Learning Course requiring 20 hours of study approximately
01/10/2019
Planting What Where - 20 hour distance learning course. Self Study. Start at any time
01/10/2019
Plant Health - Short 20 hour distance learning course
01/10/2019
Pruning - Short 20 hour distance learning course
01/10/2019