Ymuno / get involved

Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

Yn eisiau: Gwirfoddolwyr wefan

Mae gennym dîm bach o wirfoddolwyr sy’n edrych ar ôl gwefan Paramaethu Cymru .

Oes gennych awr neu ddau bob mis i helpu’r criw? Byddem yn ddiolchgar iawn! Mae’r gwaith yn cynnwys llwytho newyddion, digwyddiadau ac erthyglau i fyny i’r wefan.

Mae angen rhywfaint o allu yn y Gymraeg.  

Mae system rheoli cynnwys y safle yn eithaf syml ei defnyddio ond bydd rywfaint o brofiad yn dda.

Ddylai gwirfoddolwyr bod yn aelodau’r Gymdeithas Paramaethu Prydain.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â [email protected]

 

How to get involved

apple pressing

Permaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group
 • Visit a project (see this map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site

Web volunteers needed !

We have a small team of volunteers in Wales who help to manage the Paramaethu Cymru website.

If you could spare an hour or two every month to help with this task we would be grateful for any assistance uploading news, pictures, projects and events.

Some ability with written Welsh is required.

Experience of web layout would be useful – the site uses a content management system so is fairly straightforward.

Volunteers should preferably be members of the Permaculture Association UK.

If you are interested in this please contact [email protected]

Activity Description Dates Location
Permaculture Design Course - PDC - Natural Park Spain 575Euro
12/08/2022
27/08/2022
Resilient Community Design (Online Certificate Course)
27/08/2022
17/09/2022
Think like a Tree 3 day intensive programme
19/08/2022 to 21/08/2022
PDC // 14 Aug - 27 Aug 2022
14/08/2022 to 27/08/2022
Regenerative Landscapes & Permaculture Design (Online Certificate Course)
24/07/2022
14/08/2022
Earth Activist Training - PDC with Starhawk and Alfred Decker
14/08/2022 to 28/08/2022
Ethnobotany Overnight
13/08/2022 to 14/08/2022
Nature Connection, Plants & Permaculture
12/08/2022 to 14/08/2022
Permaculture Design Course - PDC - Natural Park Spain 575Euro
12/08/2022
27/08/2022
Permaculture Design Course 29th July to 7th August 2022, in Cloughjordan Ecovillage, Ireland
29/07/2022 to 07/08/2022
Regenerative Landscapes & Permaculture Design (Online Certificate Course)
24/07/2022
14/08/2022
PDC // 24 July - 6 Aug 2022
24/07/2022 to 06/08/2022
PDC Permaculture Design Course and PFC Permaculture Forest Course with HELDER VALENTE- North Portugal - NEWSCHOOL PERMACULTURE
13/07/2022 to 22/07/2022
23/07/2022 to 27/07/2022
Earth Activist Training (Full PDC) w/ Starhawk
18/07/2022 to 31/07/2022
Permaculture Design Course
25/04/2022 to 25/07/2022
18/07/2022
Training of Trainers (Online Certificate Course)
26/06/2022
17/07/2022
Introduction to Invertebrates
16/07/2022 to 17/07/2022
Introduction to Permaculture at Braziers Park
07/05/2022 to 08/05/2022
16/07/2022 to 17/07/2022
Bushcraft Overnight
16/07/2022 to 17/07/2022
PDC Permaculture Design Course and PFC Permaculture Forest Course with HELDER VALENTE- North Portugal - NEWSCHOOL PERMACULTURE
13/07/2022 to 22/07/2022
23/07/2022 to 27/07/2022