Ymuno / get involved

Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

Yn eisiau: Gwirfoddolwyr wefan

Mae gennym dîm bach o wirfoddolwyr sy’n edrych ar ôl gwefan Paramaethu Cymru .

Oes gennych awr neu ddau bob mis i helpu’r criw? Byddem yn ddiolchgar iawn! Mae’r gwaith yn cynnwys llwytho newyddion, digwyddiadau ac erthyglau i fyny i’r wefan.

Mae angen rhywfaint o allu yn y Gymraeg.  

Mae system rheoli cynnwys y safle yn eithaf syml ei defnyddio ond bydd rywfaint o brofiad yn dda.

Ddylai gwirfoddolwyr bod yn aelodau’r Gymdeithas Paramaethu Prydain.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â [email protected]

 

How to get involved

apple pressing

Permaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group
 • Visit a project (see this map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site

Web volunteers needed !

We have a small team of volunteers in Wales who help to manage the Paramaethu Cymru website.

If you could spare an hour or two every month to help with this task we would be grateful for any assistance uploading news, pictures, projects and events.

Some ability with written Welsh is required.

Experience of web layout would be useful – the site uses a content management system so is fairly straightforward.

Volunteers should preferably be members of the Permaculture Association UK.

If you are interested in this please contact [email protected]

Activity Description Dates Location
Permaculture Design Course (4 July 2021 to 17 July 2021)
04/07/2021 to 17/07/2021
Ulgueira
Lisbon
Portugal
PT
Terra Alta Permaculture Ulgueira
Portugal
PT
Certified Permaculture Design Course
02/07/2021 to 16/07/2021
Alentejo
via dei giuochi istmici 18
São Luis 00135
Portugal
PT
PDC - Natural Park Spain - 575euro
11/06/2021
25/06/2021
Sadernes
Sales de Llierca
Spain
ES
Can Lliure Girona
Spain
Girona ES
11 day Permaculture design course - All LIVE zoom lessons!
20/06/2021 to 25/07/2021
Torpoint PL10
United Kingdom
GB
Permaculture Kernow
Millbrook
Torpoint, Cornwall
United Kingdom
Cornwall GB
Permaculture Design Course (13 June 2021 to 26 June 2021)
13/06/2021 to 26/06/2021
Ulgueira
Lisbon
Portugal
PT
Terra Alta Permaculture Ulgueira
Portugal
PT
PDC - Natural Park Spain - 575euro
11/06/2021
25/06/2021
Sadernes
Sales de Llierca
Spain
ES
Can Lliure Girona
Spain
Girona ES
Phase 1 Habitat Survey
09/06/2021 to 10/06/2021
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Denmark Farm
Bettws Bledrws, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Online fully taught Permaculture Design Certificate - weekdays - June 2021
07/06/2021 to 02/07/2021
REGENERATIVE ARCHITECTURE AND ECOLOGICAL DESIGN CERTIFICATE COURSE
06/06/2021 to 27/06/2021
Ecodemia London
United Kingdom
GB
Medicinal Herbs - Distance Learning Course requiring 20 hours of study approximately
01/06/2021
Managing Events - Distance Learning Short Course Requiring 20 hours of study
01/06/2021
The Living Soil - a Permaculture Approach
01/06/2021
13/07/2021
REGENERATIVE NEIGHBOURHOODS & DE-URBAN DESIGN CERTIFICATE
08/05/2021
29/05/2021
Ecodemia
United Kingdom
GB
Introduction to Permaculture
13/04/2021
25/05/2021
PDC certificate ONLY 450 EUROS for tent space!!
24/05/2021 to 06/06/2021
28/08/2021 to 09/09/2021
Calabria
via dei giuochi istmici 18
Paterno Calabro 00135
Italy
IT
11 module Permaculture design evening course- LIVE zoom lesson sessions!
17/05/2021 to 22/06/2021
Permaculture Kernow
Millview gardens, Millbrook
Torpoint, Cornwall
United Kingdom
Cornwall GB
11 module Permaculture design course - LIVE Zoom lesson sessions!
15/05/2021 to 19/06/2021
Torpoint PL10
United Kingdom
GB
Permaculture Kernow
Millview gardens, Millbrook
Torpoint, Cornwall PL10 1DB
United Kingdom
Cornwall GB
REGENERATIVE NEIGHBOURHOODS & DE-URBAN DESIGN CERTIFICATE
08/05/2021
29/05/2021
Ecodemia
United Kingdom
GB