Ymuno / get involved

Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

Yn eisiau: Gwirfoddolwyr wefan

Mae gennym dîm bach o wirfoddolwyr sy’n edrych ar ôl gwefan Paramaethu Cymru .

Oes gennych awr neu ddau bob mis i helpu’r criw? Byddem yn ddiolchgar iawn! Mae’r gwaith yn cynnwys llwytho newyddion, digwyddiadau ac erthyglau i fyny i’r wefan.

Mae angen rhywfaint o allu yn y Gymraeg.  

Mae system rheoli cynnwys y safle yn eithaf syml ei defnyddio ond bydd rywfaint o brofiad yn dda.

Ddylai gwirfoddolwyr bod yn aelodau’r Gymdeithas Paramaethu Prydain.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â [email protected]

 

How to get involved

apple pressing

Permaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group
 • Visit a project (see this map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site

Web volunteers needed !

We have a small team of volunteers in Wales who help to manage the Paramaethu Cymru website.

If you could spare an hour or two every month to help with this task we would be grateful for any assistance uploading news, pictures, projects and events.

Some ability with written Welsh is required.

Experience of web layout would be useful – the site uses a content management system so is fairly straightforward.

Volunteers should preferably be members of the Permaculture Association UK.

If you are interested in this please contact [email protected]

Activity Description Dates Location
Identifying Grasses, Sedges and Rushes
13/07/2019 to 15/07/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Flowering Plant ID
10/07/2019 to 12/07/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Teachers’ course: Inspiration for teaching rivers
03/07/2019
Harehope Quarry Frosterley
Bishop Auckland DL13 2SZ
United Kingdom
GB
Permaculture Design Course in rural Brittany, France
15/06/2019
29/06/2019
Priziac 56320
France
FR
Wildlife Digital Photography
28/06/2019 to 30/06/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Teachers’ course: Inspiration for teaching rocks and soils
19/06/2019
Harehope Quarry Frosterley
Bishop Auckland DL13 2SZ
United Kingdom
GB
Designing Edible Spaces - Evening Class
23/04/2019
18/06/2019
Frenchay Park Rd
Bristol BS16 1HB
United Kingdom
GB
Permaculture Design Course in rural Brittany, France
15/06/2019
29/06/2019
Priziac 56320
France
FR
TURNERS’ FIELD EVENTS: PERMACULTURE & COMMUNITY
14/06/2019
09/08/2019 to 12/08/2019
Behind Town Lane Compton Dundon
Somerton TA11 6NW
United Kingdom
GB
Phase 1 Habitat Survey
10/06/2019 to 11/06/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Plant Diversity
07/06/2019 to 09/06/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Permaculture Earthworks Course with Doc Spice and Helder Valente - . North Portugal
03/06/2019 to 07/06/2019
Permaculture Internship Program
01/06/2019 to 30/06/2019
Ulgueira
Lisbon
Portugal
PT
Introduction to Permaculture in Brittany,France
25/05/2019
26/05/2019
Priziac 56320
France
FR
Designing Edible Spaces – Bristol
25/05/2019
26/05/2019
Frenchay Park Rd
Bristol BS16 1HB
United Kingdom
GB
Designing Edible Spaces – Bristol
25/05/2019
26/05/2019
Frenchay Park Rd
Bristol BS16 1HB
United Kingdom
GB
Introduction to Permaculture in Brittany,France
25/05/2019
26/05/2019
Priziac 56320
France
FR
Tour of Two Permaculture Projects, Isle of Arran
24/05/2019
CULANACHAIDH, KILMORY
ISLE OF ARRAN, Ayrshire KA27 8PH
United Kingdom
Ayrshire GB
Understanding British Mammals 1
24/05/2019 to 26/05/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Forest Gardening
18/05/2019 to 19/05/2019
Waterloo Farm
Herefordshire SY8 4JG
United Kingdom
Herefordshire GB