Ymuno / get involved

Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

Yn eisiau: Gwirfoddolwyr wefan

Mae gennym dîm bach o wirfoddolwyr sy’n edrych ar ôl gwefan Paramaethu Cymru .

Oes gennych awr neu ddau bob mis i helpu’r criw? Byddem yn ddiolchgar iawn! Mae’r gwaith yn cynnwys llwytho newyddion, digwyddiadau ac erthyglau i fyny i’r wefan.

Mae angen rhywfaint o allu yn y Gymraeg.  

Mae system rheoli cynnwys y safle yn eithaf syml ei defnyddio ond bydd rywfaint o brofiad yn dda.

Ddylai gwirfoddolwyr bod yn aelodau’r Gymdeithas Paramaethu Prydain.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â wales@permaculture.org.uk

 

How to get involved

apple pressing

Permaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group
 • Visit a project (see this map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site

Web volunteers needed !

We have a small team of volunteers in Wales who help to manage the Paramaethu Cymru website.

If you could spare an hour or two every month to help with this task we would be grateful for any assistance uploading news, pictures, projects and events.

Some ability with written Welsh is required.

Experience of web layout would be useful – the site uses a content management system so is fairly straightforward.

Volunteers should preferably be members of the Permaculture Association UK.

If you are interested in this please contact wales@permaculture.org.uk

Activity Description Dates Location
PFC Permaculture Forest Course - Portugal
10/10/2019
14/10/2019
Teachers’ course: Inspiration with natural materials
09/10/2019
Harehope Quarry Frosterley
Bishop Auckland DL13 2SZ
United Kingdom
GB
Discovering Mosses and Lichens
04/10/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
PDC Permaculture Design Course at S.miguel Island - Azores - Portugal October 2019
29/09/2019 to 08/10/2019
S.Miguel Island
Ginetes
Portugal
PT
Deepening Ecology Weekend
28/09/2019 to 29/09/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Willow Weaving - Rope Coil Basket
28/09/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Tree to Frame - 5 day Roundwood Timber Framing
23/09/2019 to 27/09/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
PEC Permaculture Earthworks Course in Portugal With Doc Spice and Helder Valente
20/09/2019 to 22/09/2019
72-Hour Certified Permaculture Design Course (PDC) with Karmela Kiš @ The Balkan Retreat, Serbia
19/09/2019 to 26/09/2019
Žike Begojevića 31 Bešenovački Prnjavor
Bešenovo 22212
Serbia
RS
Willow Weaving - Garden Trug
14/09/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
10 day Permaculture in Practice Internship in Spain
03/09/2019
13/09/2019
Sadernes
Sales de Llierca
Spain
ES
Willow Weaving - Shoulder Bag
12/09/2019 to 13/09/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Self build course
07/09/2019
08/09/2019
Harehope Quarry Frosterley
Bishop Auckland DL13 2SZ
United Kingdom
GB
Self build course
07/09/2019
08/09/2019
Harehope Quarry Frosterley
Bishop Auckland DL13 2SZ
United Kingdom
GB
The Apricot Centre - Full Permaculture Design Course
07/09/2019 to 09/02/2020
Rattery Road
Dartington, Devon TQ96AA
United Kingdom
Devon GB
PDC Permaculture Design Course in Sintra mountain - Portugal Aug 2019
28/08/2019
06/09/2019
Permaculture Design Strategies for Regenerative Futures 5 day course with Graham Burnett @ Balkan Retreat, Serbia
05/09/2019 to 09/09/2019
Žike Begojevića 31 Bešenovački Prnjavor
Bešenovo 22212
Serbia
RS
Roundwood Timber Framing & Roundhouse Building course
05/09/2019 to 08/09/2019
Duchy Home Farm
Tetbury, Gloucestershire
United Kingdom
Gloucestershire GB
Training of Teachers
04/09/2019
Training of Teachers
04/09/2019 to 05/09/2019
12/12/2019 to 13/12/2019
Oxford, Oxfordshire
United Kingdom
Oxfordshire GB