Ymuno / get involved

Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

Yn eisiau: Gwirfoddolwyr wefan

Mae gennym dîm bach o wirfoddolwyr sy’n edrych ar ôl gwefan Paramaethu Cymru .

Oes gennych awr neu ddau bob mis i helpu’r criw? Byddem yn ddiolchgar iawn! Mae’r gwaith yn cynnwys llwytho newyddion, digwyddiadau ac erthyglau i fyny i’r wefan.

Mae angen rhywfaint o allu yn y Gymraeg.  

Mae system rheoli cynnwys y safle yn eithaf syml ei defnyddio ond bydd rywfaint o brofiad yn dda.

Ddylai gwirfoddolwyr bod yn aelodau’r Gymdeithas Paramaethu Prydain.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â wales@permaculture.org.uk

 

How to get involved

apple pressing

Permaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group
 • Visit a project (see this map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site

Web volunteers needed !

We have a small team of volunteers in Wales who help to manage the Paramaethu Cymru website.

If you could spare an hour or two every month to help with this task we would be grateful for any assistance uploading news, pictures, projects and events.

Some ability with written Welsh is required.

Experience of web layout would be useful – the site uses a content management system so is fairly straightforward.

Volunteers should preferably be members of the Permaculture Association UK.

If you are interested in this please contact wales@permaculture.org.uk

Activity Description Dates Location
3-Month PDC & Eco-building Plus
04/01/2020 to 28/03/2020
04/04/2020 to 27/06/2020
Pago del Pagarete, Cortijo La Fabrica
Villamartín, Cadiz 11650
Spain
Cadiz ES
Suryalila Retreat Centre
Pago del Pagarete Cortijo La Fabrica
Villamartín, Cadiz 11650
Spain
Cadiz ES
Micro-Generation at Home (day 3)
25/03/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Micro-Generation at Home (day 2)
18/03/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Fruit Tree Grafting and Pruning Workshop
14/03/2020
Herefordshire SY8 4JG
United Kingdom
Herefordshire GB
Applewood Permaculture Centre Herefordshire SY8 4JG
United Kingdom
Herefordshire GB
Field Survey Techniques
13/03/2020 to 15/03/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Willow Weaving ~ Foraging Backpack
07/03/2020 to 08/03/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Bettws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Willow Weaving ~ Polish Asymmetrical Basket
06/03/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Bettws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Introduction to Permaculture
29/02/2020 to 01/03/2020
Herefordshire SY8 4JG
United Kingdom
Herefordshire GB
Applewood Permaculture Centre
Waterloo Farm
Orleton, Herefordshire
United Kingdom
Herefordshire GB
Permaculture Design Course
29/02/2020 to 05/07/2020
Herefordshire SY8 4JG
United Kingdom
Herefordshire GB
Applewood Permaculture Centre
Waterloo Farm Orleton, Herefordhsire
Herefordshire
United Kingdom
Herefordshire GB
Introduction to Permaculture / Permaculture 1
22/02/2020
24/02/2020
Powys
Machynlleth, SY20 9AZ
United Kingdom
GB
PDC Permaculture Design Course at S.miguel Island - Azores - Portugal February 2020
14/02/2020
23/02/2020
Rush Basket Weaving
23/02/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Introduction to Permaculture / Permaculture 1
22/02/2020
24/02/2020
Powys
Machynlleth, SY20 9AZ
United Kingdom
GB
Willow Weaving - Colourful Harvest Basket
21/02/2020 to 22/02/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Willow Weaving - Square to Round Paper Tray
20/02/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Willow Weaving - Round Basket with Tracking Border
19/02/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
PDC Permaculture Design Course at S.miguel Island - Azores - Portugal February 2020
14/02/2020
23/02/2020
Willow Cultivation
12/02/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
(NSP) Permaculture Forest Course PFC in the Amazon of Brazil with the Kawanawa indigenous tribe
05/02/2020 to 20/02/2020
Amazon
Cruzeiro do Sul, Amazonas
Brazil
Amazonas BR
(NSP) Permaculture Design Course in the Amazon of Brazil with the Kawanawa indigenous tribe
20/01/2020 to 31/01/2020
05/02/2020 to 20/02/2020
Amazon
Cruzeiro do Sul, Amazonas
Brazil
Amazonas BR
Amazon Cruzeiro do SUl, Amazonas
Brazil
Amazonas BR