Ymuno / get involved

Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

Yn eisiau: Gwirfoddolwyr wefan

Mae gennym dîm bach o wirfoddolwyr sy’n edrych ar ôl gwefan Paramaethu Cymru .

Oes gennych awr neu ddau bob mis i helpu’r criw? Byddem yn ddiolchgar iawn! Mae’r gwaith yn cynnwys llwytho newyddion, digwyddiadau ac erthyglau i fyny i’r wefan.

Mae angen rhywfaint o allu yn y Gymraeg.  

Mae system rheoli cynnwys y safle yn eithaf syml ei defnyddio ond bydd rywfaint o brofiad yn dda.

Ddylai gwirfoddolwyr bod yn aelodau’r Gymdeithas Paramaethu Prydain.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â [email protected]

 

How to get involved

apple pressing

Permaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group
 • Visit a project (see this map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site

Web volunteers needed !

We have a small team of volunteers in Wales who help to manage the Paramaethu Cymru website.

If you could spare an hour or two every month to help with this task we would be grateful for any assistance uploading news, pictures, projects and events.

Some ability with written Welsh is required.

Experience of web layout would be useful – the site uses a content management system so is fairly straightforward.

Volunteers should preferably be members of the Permaculture Association UK.

If you are interested in this please contact [email protected]

Activity Description Dates Location
Managing Events - Distance Learning Short Course Requiring 20 hours of study
01/08/2020
Medicinal Herbs - Distance Learning Course requiring 20 hours of study approximately
01/08/2020
Scottish Scything Festival 2020
25/07/2020
Blackhaugh Community Farm Spittalfield, Perthshire ph1 4jz
United Kingdom
Perthshire GB
PDC - Natural Park Spain - 400 Euro
24/07/2020
07/08/2020
Sadernes
Sales de Llierca
Spain
ES
Can Lliure , Sadernes , Spain Girona
Spain
Girona ES
Permaculture Design Course (19 July - 2 August)
19/07/2020 to 02/08/2020
Ulgueira
Lisbon
Portugal
PT
Terra Alta Permaculture Ulgueira , Sintra, LISBOA
Portugal
LISBOA PT
COURSE CANCELLED OWING TO CV19 GONE ONLINE INSTEAD
13/07/2020 to 18/07/2020
Kelso Road The Lees Stables, off Kelso Road
Coldstream, Berwickshire TD12 4LF
United Kingdom
Berwickshire GB
Garden Cottage
The Garden Cottage, Lees Stables, Kelso Road
Coldstream, Berwickshire TD12 4LF
United Kingdom
Berwickshire GB
Introduction to Permaculture / Permaculture 1
11/07/2020
13/07/2020
Powys
Machynlleth, SY20 9AZ
United Kingdom
GB
Food Preservation
13/07/2020
13/07/2020
Kelso Road The Lees Stables, off Kelso Road
Coldstream, Berwickshire TD12 4LF
United Kingdom
Berwickshire GB
Garden Cottage
The Garden Cottage, Lees Stables, Kelso Road
Coldstream, Berwickshire TD12 4LF
United Kingdom
Berwickshire GB
Food Preservation
13/07/2020
13/07/2020
Kelso Road The Lees Stables, off Kelso Road
Coldstream, Berwickshire TD12 4LF
United Kingdom
Berwickshire GB
Garden Cottage
The Garden Cottage, Lees Stables, Kelso Road
Coldstream, Berwickshire TD12 4LF
United Kingdom
Berwickshire GB
Permaculture Kernow's Online Permaculture Design Course
05/07/2020 to 12/09/2020
11/07/2020 to 12/09/2020
Permaculture Kernow
United Kingdom
GB
Introduction to Permaculture / Permaculture 1
11/07/2020
13/07/2020
Powys
Machynlleth, SY20 9AZ
United Kingdom
GB
Online Permaculture Design Course
05/07/2020 to 12/09/2020
11/07/2020 to 12/09/2020
Torpoint PL10
United Kingdom
GB
Permaculture kernow
United Kingdom
GB
Wildlife of Nature Reserves
10/07/2020 to 12/07/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark FarmConservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB