Ymuno / get involved

Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

Yn eisiau: Gwirfoddolwyr wefan

Mae gennym dîm bach o wirfoddolwyr sy’n edrych ar ôl gwefan Paramaethu Cymru .

Oes gennych awr neu ddau bob mis i helpu’r criw? Byddem yn ddiolchgar iawn! Mae’r gwaith yn cynnwys llwytho newyddion, digwyddiadau ac erthyglau i fyny i’r wefan.

Mae angen rhywfaint o allu yn y Gymraeg.  

Mae system rheoli cynnwys y safle yn eithaf syml ei defnyddio ond bydd rywfaint o brofiad yn dda.

Ddylai gwirfoddolwyr bod yn aelodau’r Gymdeithas Paramaethu Prydain.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â [email protected]

 

How to get involved

apple pressing

Permaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group
 • Visit a project (see this map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site

Web volunteers needed !

We have a small team of volunteers in Wales who help to manage the Paramaethu Cymru website.

If you could spare an hour or two every month to help with this task we would be grateful for any assistance uploading news, pictures, projects and events.

Some ability with written Welsh is required.

Experience of web layout would be useful – the site uses a content management system so is fairly straightforward.

Volunteers should preferably be members of the Permaculture Association UK.

If you are interested in this please contact [email protected]

Activity Description Dates Location
Introduction to Permaculture - 5 half days course
15/01/2021 to 24/01/2021
19/03/2021 to 28/03/2021
Kuckucksmuehle,
Ausbau 7
Heiligengrabe, Brandenburg 16909
Germany
Brandenburg DE
ECOLOGICAL LITERACY
13/03/2021
03/04/2021
Onilne
United Kingdom
GB
REGENERATIVE LANDSCAPES & PERMACULTURE DESIGN
13/02/2021
06/03/2021
Ecodemia
United Kingdom
GB
The Living Soil - a Permaculture Approach
19/01/2021
02/03/2021
Online Permaculture Design Course from Applewood
27/02/2021 to 20/06/2021
Online
United Kingdom
GB
Introduction to Permaculture
12/01/2021
23/02/2021
REGENERATIVE LANDSCAPES & PERMACULTURE DESIGN
13/02/2021
06/03/2021
Ecodemia
United Kingdom
GB
PRI accredited PDC Manchester/Rossendale
13/02/2021 to 15/01/2022
418 Manchester Road
Bury, Lancashire BL9 9NS
United Kingdom
Lancashire GB
REGENERATIVE ARCHITECTURE AND ECOLOGICAL DESIGN CERTIFICATE
16/01/2021
06/02/2021
Ecodemia
United Kingdom
GB
Forest Gardening for Well-Being: Mind, Body and Ecology Coming Together
20/01/2021
27/01/2021
Online
United Kingdom
GB
Forest Gardening for Well-Being: Mind, Body and Ecology Coming Together
20/01/2021
27/01/2021
Online
United Kingdom
GB