Ymuno / get involved

Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

Yn eisiau: Gwirfoddolwyr wefan

Mae gennym dîm bach o wirfoddolwyr sy’n edrych ar ôl gwefan Paramaethu Cymru .

Oes gennych awr neu ddau bob mis i helpu’r criw? Byddem yn ddiolchgar iawn! Mae’r gwaith yn cynnwys llwytho newyddion, digwyddiadau ac erthyglau i fyny i’r wefan.

Mae angen rhywfaint o allu yn y Gymraeg.  

Mae system rheoli cynnwys y safle yn eithaf syml ei defnyddio ond bydd rywfaint o brofiad yn dda.

Ddylai gwirfoddolwyr bod yn aelodau’r Gymdeithas Paramaethu Prydain.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â [email protected]

 

How to get involved

apple pressing

Permaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group
 • Visit a project (see this map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site

Web volunteers needed !

We have a small team of volunteers in Wales who help to manage the Paramaethu Cymru website.

If you could spare an hour or two every month to help with this task we would be grateful for any assistance uploading news, pictures, projects and events.

Some ability with written Welsh is required.

Experience of web layout would be useful – the site uses a content management system so is fairly straightforward.

Volunteers should preferably be members of the Permaculture Association UK.

If you are interested in this please contact [email protected]

Activity Description Dates Location
Bird Identification
17/05/2019 to 19/05/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Organic Gardening – the Permaculture Way at Azula, Portugal 15th – 22nd May 2019
15/05/2019 to 22/05/2019
Apartado 2610
São Luis 7630-446
Portugal
PT
The Apricot Centre - Microbiota and why they are good for us; from soil, to food; to nutrition.
11/05/2019 to 12/05/2019
Rattery Road
Dartington, Devon TQ96AA
United Kingdom
Devon GB
Permaculture Design Certification Course
12/04/2019 to 21/04/2019
10/05/2019 to 19/05/2019
via Barlaam da Seminara 22
Catanzaro 88100
Italy
IT
Ecology 1
10/05/2019 to 12/05/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Managing Events - Distance Learning Short Course Requiring 20 hours of study
01/05/2019
Medicinal Herbs - Distance Learning Course requiring 20 hours of study approximately
01/05/2019
Planting What Where - 20 hour distance learning course. Self Study. Start at any time
01/05/2019
Plant Health - Short 20 hour distance learning course
01/05/2019
Pruning - Short 20 hour distance learning course
01/05/2019
Permaculture Potluck
29/04/2019
29/04/2019
36 Cathays Terrace
Cardiff CF24 4HX
United Kingdom
GB
Permaculture Potluck
29/04/2019
29/04/2019
36 Cathays Terrace
Cardiff CF24 4HX
United Kingdom
GB
Permaculture 3 / PDC
27/04/2019
29/04/2019
Powys
Machynlleth, SY20 9AZ
United Kingdom
GB
A one-day introduction to growing gourmet mushrooms, with Adrian Ogden of Gourmet Woodland Mushrooms
28/04/2019
Harehope Quarry Frosterley
Bishop Auckland DL13 2SZ
United Kingdom
GB
Permaculture Design Course at Azula, Sao Luis, Portugal 28th April – 14th May 2019
28/04/2019 to 14/05/2019
Apartado 2610
São Luis 7630-446
Portugal
PT
Permaculture 3 / PDC
27/04/2019
29/04/2019
Powys
Machynlleth, SY20 9AZ
United Kingdom
GB
The Apricot Centre- Introduction to Biodynamic Farming and Growing with Marina O'Connell
16/03/2019 to 17/03/2019
27/04/2019 to 28/04/2019
Rattery Road
Dartington, Devon TQ96AA
United Kingdom
Devon GB
Designing Edible Spaces - Evening Class
23/04/2019
18/06/2019
Frenchay Park Rd
Bristol BS16 1HB
United Kingdom
GB