Ymuno / get involved

Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

Yn eisiau: Gwirfoddolwyr wefan

Mae gennym dîm bach o wirfoddolwyr sy’n edrych ar ôl gwefan Paramaethu Cymru .

Oes gennych awr neu ddau bob mis i helpu’r criw? Byddem yn ddiolchgar iawn! Mae’r gwaith yn cynnwys llwytho newyddion, digwyddiadau ac erthyglau i fyny i’r wefan.

Mae angen rhywfaint o allu yn y Gymraeg.  

Mae system rheoli cynnwys y safle yn eithaf syml ei defnyddio ond bydd rywfaint o brofiad yn dda.

Ddylai gwirfoddolwyr bod yn aelodau’r Gymdeithas Paramaethu Prydain.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â wales@permaculture.org.uk

 

How to get involved

apple pressing

Permaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group
 • Visit a project (see this map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site

Web volunteers needed !

We have a small team of volunteers in Wales who help to manage the Paramaethu Cymru website.

If you could spare an hour or two every month to help with this task we would be grateful for any assistance uploading news, pictures, projects and events.

Some ability with written Welsh is required.

Experience of web layout would be useful – the site uses a content management system so is fairly straightforward.

Volunteers should preferably be members of the Permaculture Association UK.

If you are interested in this please contact wales@permaculture.org.uk

Activity Description Dates Location
Open Day - International Permaculture Day
16/05/2020
16/05/2020
Garden Cottage
The Garden Cottage, Lees Stables, Kelso Road
Coldstream, Berwickshire TD12 4LF
United Kingdom
Berwickshire GB
Grow Your Own – Planting Out – The Summer Greenhouse
10/05/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Forest Gardening
08/05/2020 to 10/05/2020
FSC Margham Margam Park
Port Talbot SA13 2UA
United Kingdom
GB
Field Studies Council, Margham
Margam Park
Port Talbot SA13 2UA
United Kingdom
GB
Full Permaculture Design Course
04/05/2020 to 09/05/2020
Kelso Road The Lees Stables, off Kelso Road
Coldstream, Berwickshire TD12 4LF
United Kingdom
Berwickshire GB
Garden Cottage
The Garden Cottage, Lees Stables, Kelso Road
Coldstream, Berwickshire TD12 4LF
United Kingdom
Berwickshire GB
Forest Gardening
02/05/2020 to 03/05/2020
Herefordshire SY8 4JG
United Kingdom
Herefordshire GB
Applewood Permaculture Centre Herefordshire SY8 4JG
United Kingdom
Herefordshire GB
Grow Your Own – Planting Out
26/04/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Grow Your Own – Planting Out
26/04/2020
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Permaculture Design Course
21/04/2020
07/07/2020
69b Splott Road
Cardiff CF24 2BW
United Kingdom
GB
Oasis Centre
Splott Road
Cardiff, Cardiff CF24 2BW
United Kingdom
Cardiff GB
Introduction to Forest Gardening
18/04/2020
Wildwood Trust Herne Common
Herne Bay CT6 7LQ
United Kingdom
GB
Wildlwood
United Kingdom
GB
Willow Weaving ~ Creel Weave Basket
18/04/2020 to 19/04/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Bettws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Willow Weaving ~ Plant Support / Obelisk
05/04/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
3-Month PDC & Eco-building Plus
04/01/2020 to 28/03/2020
04/04/2020 to 27/06/2020
Pago del Pagarete, Cortijo La Fabrica
Villamartín, Cadiz 11650
Spain
Cadiz ES
Suryalila Retreat Centre
Pago del Pagarete Cortijo La Fabrica
Villamartín, Cadiz 11650
Spain
Cadiz ES
Grow Your Own – Sowing Vegetables Outdoors
04/04/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
London Permaculture Design Course - Creating Resilient Communities
04/04/2020 to 11/10/2020
Hyperion House, Upper Tulse Hill Brixton
London SW2 2AL
United Kingdom
GB
Roupell Park Estate
Hyperion House, Upper Tulse Hill SW2 2AL Brixton
London, London
United Kingdom
London GB
Cornwall Permaculture Design Course
01/04/2020 to 12/07/2020
Cotna Barton Gorran Churchtown
St Austell PL26 6LG
United Kingdom
GB
Cotna Eco Retreat
Cotna Barton Gorran Churchtown
St Austell, Cornwall PL26 6LG
United Kingdom
Cornwall GB
Training of Teachers in Permaculture
27/03/2020 to 03/04/2020
Melksham, Wiltshire
To be advised
Melksham, Wiltshire SN12
United Kingdom
Wiltshire GB
Micro-Generation at Home (day 3)
25/03/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Grow Your Own – Sowing Vegetables Under Cover
22/03/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Micro-Generation at Home (day 2)
18/03/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Betws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Fruit Tree Grafting and Pruning Workshop
14/03/2020
Herefordshire SY8 4JG
United Kingdom
Herefordshire GB
Applewood Permaculture Centre Herefordshire SY8 4JG
United Kingdom
Herefordshire GB