Ymuno / get involved

Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

Yn eisiau: Gwirfoddolwyr wefan

Mae gennym dîm bach o wirfoddolwyr sy’n edrych ar ôl gwefan Paramaethu Cymru .

Oes gennych awr neu ddau bob mis i helpu’r criw? Byddem yn ddiolchgar iawn! Mae’r gwaith yn cynnwys llwytho newyddion, digwyddiadau ac erthyglau i fyny i’r wefan.

Mae angen rhywfaint o allu yn y Gymraeg.  

Mae system rheoli cynnwys y safle yn eithaf syml ei defnyddio ond bydd rywfaint o brofiad yn dda.

Ddylai gwirfoddolwyr bod yn aelodau’r Gymdeithas Paramaethu Prydain.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â wales@permaculture.org.uk

 

How to get involved

apple pressing

Permaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group
 • Visit a project (see this map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site

Web volunteers needed !

We have a small team of volunteers in Wales who help to manage the Paramaethu Cymru website.

If you could spare an hour or two every month to help with this task we would be grateful for any assistance uploading news, pictures, projects and events.

Some ability with written Welsh is required.

Experience of web layout would be useful – the site uses a content management system so is fairly straightforward.

Volunteers should preferably be members of the Permaculture Association UK.

If you are interested in this please contact wales@permaculture.org.uk

Activity Description Dates Location
10 day Permaculture in Practice Internship in Spain
03/09/2019
13/09/2019
Sadernes
Sales de Llierca
Spain
ES
Seed saving with Caroline Beck, Verde Flowers
31/08/2019
Harehope Quarry Frosterley
Bishop Auckland DL13 2SZ
United Kingdom
GB
PDC Permaculture Design Course in Sintra mountain - Portugal Aug 2019
28/08/2019
06/09/2019
Willow Weaving - Fruit Basket
15/08/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Willow Weaving - Posy Basket
14/08/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Landscape Photography Talk and "Have a Go" Workshop
11/08/2019
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Full Permaculture Design Course at Middle Wood Centre 9-21 August 2019
09/08/2019 to 21/08/2019
Roeburndale West
Lancaster, Lancashire LA2 9LL
United Kingdom
Lancashire GB
TURNERS’ FIELD EVENTS: PERMACULTURE & COMMUNITY
14/06/2019
09/08/2019 to 12/08/2019
Behind Town Lane Compton Dundon
Somerton TA11 6NW
United Kingdom
GB
Permaculture Design Course - PDC
04/08/2019 to 18/08/2019
Ulgueira
Lisbon
Portugal
PT
Managing Events - Distance Learning Short Course Requiring 20 hours of study
01/08/2019
Medicinal Herbs - Distance Learning Course requiring 20 hours of study approximately
01/08/2019
Plant Health - Short 20 hour distance learning course
01/08/2019
Pruning - Short 20 hour distance learning course
01/08/2019
Planting What Where - 20 hour distance learning course. Self Study. Start at any time
01/08/2019
Scottish Scything Festival 2019
27/07/2019
spittalfield, Perthshire ph1 4jz
United Kingdom
Perthshire GB
Paramaethu Cymru LWA Summer Gathering 2019
26/07/2019 to 28/07/2019
Cilgwyn Road
Newport SA42 0QJ
United Kingdom
GB