Ymuno / get involved

Sut i ddod ynghlwm

people in woodlandMae paramaethu i bawb! Mae ffermwyr, garddwyr, adeiladwyr, cynllunwyr, therapyddion, crefftwyr i gyd wedi ennill o ddysgu egwyddorion paramaethu. Dyma sut y gallwch chithau ddod yn rhan o'r mudiad:

 • Dod ar gwrs cyflwyno neu Cwrs Dylunio Paramaeth 72-awr (gweler rhestr isod)
 • Ar ô gwneud cwrs dylunio, ewch i fwy o ddyfnder gyda'r Diploma mewn Dylunio Paramaeth
 • Ymunwch â grwp lleol
 • Ymwelwch â phrosiect (gweler map)
 • Darllenwch fwy am Baramaethu yma
 • Dewch i ddigwyddiad neu gwrs. Gweler y rhestr isod a phrif wefan y DU

Yn eisiau: Gwirfoddolwyr wefan

Mae gennym dîm bach o wirfoddolwyr sy’n edrych ar ôl gwefan Paramaethu Cymru .

Oes gennych awr neu ddau bob mis i helpu’r criw? Byddem yn ddiolchgar iawn! Mae’r gwaith yn cynnwys llwytho newyddion, digwyddiadau ac erthyglau i fyny i’r wefan.

Mae angen rhywfaint o allu yn y Gymraeg.  

Mae system rheoli cynnwys y safle yn eithaf syml ei defnyddio ond bydd rywfaint o brofiad yn dda.

Ddylai gwirfoddolwyr bod yn aelodau’r Gymdeithas Paramaethu Prydain.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â wales@permaculture.org.uk

 

How to get involved

apple pressing

Permaculture is for everyone! Farmers, gardeners, builders, planners, therapists, craftspeople have all benefited from learning the principles of permaculture. Here's how you can be part of the movement:

 • Come on an introductory course or a 72-hour Permaculture Design Course (see list below)
 • When you have done a design course, develop your practice further with the Diploma in Permaculture Design
 • Join a local group
 • Visit a project (see this map)
 • Read more about Permaculture here
 • Come on a course or event. See our list below, and on the main UK site

Web volunteers needed !

We have a small team of volunteers in Wales who help to manage the Paramaethu Cymru website.

If you could spare an hour or two every month to help with this task we would be grateful for any assistance uploading news, pictures, projects and events.

Some ability with written Welsh is required.

Experience of web layout would be useful – the site uses a content management system so is fairly straightforward.

Volunteers should preferably be members of the Permaculture Association UK.

If you are interested in this please contact wales@permaculture.org.uk

Activity Description Dates Location
Inconvenience Workshop
01/02/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Bettws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
(NSP) Permaculture Design Course in the Amazon of Brazil with the Kawanawa indigenous tribe
20/01/2020 to 31/01/2020
05/02/2020 to 20/02/2020
Amazon
Cruzeiro do Sul, Amazonas
Brazil
Amazonas BR
Amazon Cruzeiro do SUl, Amazonas
Brazil
Amazonas BR
PDC on donation on Paradies Island- Palawan
05/01/2020
19/01/2020
Roxas, Palawan
Philippines
Palawan PH
Willow Weaving - Zarzo Basket
18/01/2020
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Denmark Farm Conservation Centre
Bettws Bledrws
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
PDC on donation on Paradies Island- Palawan
05/01/2020
19/01/2020
Roxas, Palawan
Philippines
Palawan PH
3-Month PDC & Eco-building Plus
04/01/2020 to 28/03/2020
04/04/2020 to 27/06/2020
Pago del Pagarete, Cortijo La Fabrica
Villamartín, Cadiz 11650
Spain
Cadiz ES
Suryalila Retreat Centre
Pago del Pagarete Cortijo La Fabrica
Villamartín, Cadiz 11650
Spain
Cadiz ES
Permaculture Internship - on Paradies Island Palawan
29/11/2019
31/12/2019
Roxas, Palawan
Philippines
Palawan PH
Training of Teachers
04/09/2019 to 05/09/2019
12/12/2019 to 13/12/2019
Oxford, Oxfordshire
United Kingdom
Oxfordshire GB
Managing Events - Distance Learning Short Course Requiring 20 hours of study
01/12/2019
Medicinal Herbs - Distance Learning Course requiring 20 hours of study approximately
01/12/2019
Planting What Where - 20 hour distance learning course. Self Study. Start at any time
01/12/2019
Plant Health - Short 20 hour distance learning course
01/12/2019
Pruning - Short 20 hour distance learning course
01/12/2019
Permaculture Internship - on Paradies Island Palawan
29/11/2019
31/12/2019
Roxas, Palawan
Philippines
Palawan PH