Cynulliad Paramaethu Cymru a Gweithwyr y Tir

Bwydo’n hunain yng Nghymru

Gorffenhaf 26-28fed cymyned Brith dir Mawr, Sir Benfro

Brithdir Mawr skyMae Cynulliad Paramaethu Cymru yn Sir Benfro eleni, yn eco-gymuned Brithdir Mawr, Trefdraeth. Byddwn yn canolbwyntio ar atebion cadarnhaol gan edrych ar gynhyrchu bwyd yn gynaliadwy, a llesiant yn y cyfnod yma o ansicrwydd gwleidyddol a hinsoddol.

Uchafbwyntiau:
• Rhaglen ar y cyd eleni gyda Chynghrair Gweithwyr y Tir a fydd yn dod a digonedd o weithdai ymarferol wedi’u seilio ar y tir a rhai ymweliadau lleol ar y dydd Sul
• Cyfleoedd gwych i gymdeithasu- o gwmpas y tân gwersyll bob nos; nosweithiau ffilm yn lolfa’r gymuned gyda llosgydd coed; ceilidh a DJ tu hwnt i’r grid yn y cynlluniau ar gyfer nos Sadwrn
• Cynnyrch ar werth gan gyfranogwyr yn ogystal â bwrdd cyfnewid
• Safle teulu-gyfeillgar, heb drafnidiaeth ar fferm gymunedol weithiol gydag anifeiliaid fferm ac adeiladau rhestredig gradd 2
• Taith gerdded ugain munud i Drefdraeth (bysiau, caffis,, traethau a siopau)
• Gweithdai, trafodaethau ford gron a chynllunio strategol

Dewch i ddysgu, i ymlacio ac i rannu:
Eisiau cyfrannu at drafodaethau ford gron wedi’u ffocysu? Neu redeg gweithdy? Cysylltwch â ni – mae gennym ychydig o slotiau agored ar y rhaglen.

Feeding ourselves in Wales

Wales Permaculture and Landworkers Alliance Cymru Joint Summer Gathering, 26-28 July

Wales gatheringThe Wales Permaculture Gathering is in Newport, Pembrokeshire this year at the Brithdir Mawr eco-community. We will be focusing on positive solutions to sustainable food production and well being in this time of climate and political uncertainty.

Highlights are:
• a joint programme this year with the Landworkers Alliance who will bring lots of practical land based workshops and some local site visits on Sunday
• Great socials – around the campfire every night; film evenings in the community lounge with burner; Ceilidh and off grid DJ planned Saturday night
• Produce for sale from participants as well as a swaps table
• Family friendly, traffic free site on a working community farm with grade II listed buildings and farm animals
• 20 minutes walk from the village of Newport, Pembs. (buses, cafes, beaches and shops)
• Workshops, round table discussions and strategy planning

Come along learn, relax and share!
Want to help facilitate round table discussions? Or run a workshop? Get in touch – we have a few open slots on the programme.


Sign up for e-mail updates

Latest News

Last year our Wales team of volunteers ran a great project to bring resources, confidence and meeting places to their regional and national networks. With thanks to the £5000 grant from Big Lottery and £10000 from Postcode Local Trust we ran the Paramaethu Connect project. Here are our reflections on the successes of the project.
Mwy... More...
Post date: Tue 11 Jun 2019

Newyddion am gynulliad 2019 Paramaethu Cymru
News about the upcoming 2019 Paramaethu gathering

Mwy... More...
Post date: Thu 02 May 2019
Bridal wreath

An article by our friends The Woodland Farm in Pembrokeshire, who have kindly given support to Paramaethu Sir Benfro, their local group.

Mwy... More...
Post date: Thu 14 Mar 2019

For me, the first half of 2018 was spent prepar

Mwy... More...
Post date: Tue 12 Feb 2019

Tweets