Croeso i dudalennau Paramaethu Cymru 

Rhwydwaith strategol y Gymdeithas Paramaethu yng Nghymru

Mae'r safle hon ar gyfer unrhywun sydd â diddordeb mewn dylunio dyfodol cynaliadwy i Gymru a thu hwnt. bachgen gyda model o dirlun

Fframwaith ar gyfer byw yn gynaliadwy yw Paramaethu lle mae pobl yn dilyn egwyddorion moesol, deall sut mae natur yn gweithio ac yn dylunio ar gyfer sefyllfaoedd gwahanol, gan gynnwys gerddi, ffermydd, sefydliadau, tai a threfi.

Tanysgrifiwch i gael newyddion ar e-bost

Welcome to the pages of Permaculture Wales

The Permaculture Association's strategic network in Wales

This site is for anyone who is interested in designing sustainable futures in Wales and further afield.

 

Permaculture is an approach to sustainable living which combines an ethical framework, an understanding of how nature works, and a design approach to different settings, 

 

including gardens, farms, organizations, houses and towns.


Sign up for e-mail updates

Latest News

vols kitchen

Paramaethu Cymru's “Open Days Access Fund” has provided valuable support to a community garden project in the Neath Valley.

Mwy... More...
Post date: Tue 13 Nov 2018

News from the first meeting for a new permaculture network to serve Swansea and Neath.

Mwy... More...
Post date: Tue 30 Jan 2018
Open day meeting

Hyd at £500 i gefnogi prosiectau paramaethu yng Nghymru er mwyn iddynt fod yn hygyrch i'r cyhoedd

Byddai Paramaethu Cymru wrth eu bodd i'ch helpu i agor eich prosiect Paramaethu i'r cyhoedd.

Mwy... More...
Post date: Tue 30 Jan 2018
Open day meeting

Up to £500 supporting permaculture projects in Wales to be accessible to the public.

Paramaethu Cymru would love to help you open your Permaculture project to the public- to share what we know and care about, and what we are trying to achieve sustainably!

Mwy... More...
Post date: Thu 07 Dec 2017

Tweets