Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru - Wales Real Food and Farming Conference

Bydd Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru, gan gymryd yr awenau o’r Oxford Real Farming Conference, yn archwilio materion amrywiol ar draws bwyd a ffermio cynaliadwy, gan ddod â ffermwyr, cynhyrchwyr bwyd, amgylcheddwyr a phobl sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, addysg bwyd, sofraniaeth a chyfiawnder ynghyd. Ei nod yw agor sgyrsiau rhwng y rhai sydd â diddordeb ac sy’n ymwneud â dyfodol bwyd yn y wlad, gan fapio sut olwg fyddai ar system fwyd gynaliadwy yr 21ain ganrif i Gymru a sut y gallem ei hadeiladu.

Cyhoeddir y rhaglen yn fuan. Yn y cyfamser cewch archebu tocynnau yma

The Wales Real Food and Farming Conference, taking its lead from the Oxford Real Farming Conference, will explore diverse issues across sustainable food and farming, bringing together farmers, food producers, environmentalists and people involved in public health, food education, sovereignty and justice. It aims to open conversations between those interested and involved in the future of food in the country, mapping out what a sustainable 21st century food system for Wales might look like and how we might begin to build it.

The programme will be published soon. Meanwhile you can book tickets here.