Wales Permaculture Map - Events & Courses

Digwyddiadau a chyrsiau

Mae'r map yn dangos cyrsiau a digwyddiadau sydd yn berthnasol i baramaethu. Nid yw'n dangos ond un digwyddiad ym phob leoliad, felly i weld rhestr lawn, ewch i'r tudalen 'ymuno'.

Allwedd:

 

   Cwrs
   Digwyddiad

 

Os hoffech weld eich cwrs neu ddigwyddiad yma, cysylltwch a [email protected].

Gift membership Advert

Events and courses

This map shows events and courses relevant to permaculture. It only shows one event for each location, so for the full list see the 'Get involved' page.

 

Key:

 

   Course
   Event

 

If you would like your project, course or event to be listed here, please contact [email protected].

Activity Description Dates Location
Forest Gardening - An Introduction
06/10/2018 to 07/10/2018
Betws Bledwrs
Lampeter, Ceredigion SA48 8PB
United Kingdom
Ceredigion GB
Ragmans Farm Residential PDC
17/09/2018 to 30/09/2018
Lower Lydbrook
Gloucestershire GL17 9PA
United Kingdom
Gloucestershire GB
Gardening with Wildlife
13/07/2018 to 15/07/2018
Powys
Machynlleth, SY20 9AZ
United Kingdom
GB
Permaculture Design Course (2)
23/03/2018 to 25/03/2018
Furnace , Ceredigion SY20 8TD
United Kingdom
Ceredigion GB