Paramaethu / Permaculture

Egwyddorau a moeseg Paramaethu

Mae tair agwedd yn allweddol i Baramaethu:

1. fframwaith moesol

2. deall sut mae natur yn gweithio

3. dylunio pwrpasol

Y moeseg yw:

  • Gofal y byd.
  • Gofal pobl
  • Rhannu teg

Mae egwyddorau paramaethu yn dechrau gan ddeall sut mae byd natur yn gweithio, ac o fan yna canfod dulliau dylunio. Cawsant eu fformiwleddio gan ddylunydd paramaethu o Awstralia Bill Mollison, a'u hailddiffinio gan David Holmgren. Am yr holl hanes, gweler safle'r DU.  

Llawrlwytho poster (isod)

poster

Permaculture principles and ethics

Permaculture combines three key aspects:

1. an ethical framework

2. an understanding of how nature works

3. a design approach

The ethics are:

  • Care of the earth
  • Care of people
  • Fair shares

The principles of permaculture start from an understanding of how nature works and from that infer an approach to design. They were originally formulated by the Australian permaculture designer Bill Mollison and later redefined by David Holmgren. For a full account, see the Knowledge Base.  

Download poster (below)